Tanrı egemense, dua etmenin manası ne? (İkinci Kısım)

Gospel Translations Turkish sitesinden

Git ve:kullan, ara

Related resources
More By R.C. Sproul
Author Index
More About Prayer
Topic Index
About this resource
English: If God Is Sovereign, Why Pray? (pt. 2)

© Ligonier Ministries

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By R.C. Sproul About Prayer
Chapter 0 of the book Tanrı egemense, dua etmenin manası ne? (İkinci Kısım)

Translation by Elif Karademir

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).Dua Etkililiği

Bu dua meselesine fatalistik bir bakış açısı benimsemekten kaçınmalıyız. Dua pragmatik bir değeri olmayabilir gibi görünse bile, sadece çünkü işe yaramadığını düşünüyorsak hayatımızdan dua'yı çıkaramayız. Dua işe yarasa da yaramasa da, Tanrı kendisine bu işi yapmamızı emreder ve bu nedenle dua etmeliyiz. Özellikle Yeni Ahit, Kutsal Kitap'ı hızlıca okuyan bir kişi için dahi, dua, yakarış ve aracılık konularına derin bir vurgu yapar. Dua, Tanrı'nın insanlar için beklenen bir aktivite olduğundan kaçınılmazdır. Ayrıca, kendi Rab'biniz olan İsa, her şeyde bizim için yüce bir örnek olmuş ve dua hayatında büyük bir öncelik yapmıştır. Biz de daha azını yapamayız.

Ancak, Kutsal Kitap'ın bize dua'nın bir şekilde "işe yaradığını" öğrettiği doğrudur. Üç örnek verelim.

Hepimiz, havari Petrus'un cesurca İsa'yı asla ihanet etmeyeceğini, Rab'bi için hapishaneye gitmeye ve hatta ölüme gitmeye hazır olduğunu açıkça belirttiğini biliyoruz. Ancak Petrus'un bu kararlılığını övmek yerine, İsa onu azarladı ve "Doğrusu sana söylüyorum, bu gece horoz öttüğünde beni üç kez inkar edeceksin" dedi (Matta 26:34). Luka'nın anlatımı bu değişimde ilginç bir ayrıntı ekler. İsa şöyle dedi: "Simon, Simon! Şeytan seni elde etmek için buğdayı eleyeceği gibi istedi. Ama ben senin için dua ettim ki senin imanın eksilmesin. Ve döndüğünde kardeşlerini kuvvetlendir" (Luka 22:31-32). İsa, Petrus'un hayatında bir "elemek" zamanının geldiğini, Şeytan'ın ona saldıracağını uyardı. Ancak İsa, Petrus'un günahından dönüp İsa'ya geri döneceğinden emindi. İsa nasıl bu kadar emin olabilirdi? Çünkü Petrus için dua etmişti, ki Petrus'un imanının sarsılmaması için dua etmişti. İsa haklıydı - Petrus gerçekten İsa'ya geri döndü ve kardeşleri güçlendirmek için çok şey yaptı. İsa'nın Petrus için yaptığı dua etkiliydi.

Sadece İsa'nın dualarının bu dünyada değişiklik yaptığını görmekle kalmıyor, aynı zamanda kutsalların dualarının da işe yaradığını görüyoruz. Kilisenin erken günlerinde Petrus hapishaneye atıldı, ancak inananlar onun adına yoğun bir dua zamanı için bir araya geldiler. Tanrı'nın zorlukların üstesinden gelmesi ve Petrus'un serbest bırakılmasını nasıl sağlayabileceğini herhangi bir şekilde dile getirdiler. Ne olduğunu biliyorsunuz: Bu yoğun dua içindeyken kapıda bir çalma oldu. Dua zamanlarından rahatsız edilmek istemedikleri için hizmetçiyi kapıya yolladılar. Kapıya gitti ve kimin çaldığını sorduğunda, Petrus cevap verdi ve hizmetçi sesini tanıdı. Sevinçle kapıyı kapalı bıraktı ve Petrus'un dışarıda olduğunu diğerlerine koşarak söyledi. İnananlar, dualarının yanıt bulmasına sevinçle karşıladılar, çünkü Tanrı meleğin yardımıyla Petrus'u hapishaneden kurtardı. Ancak dualarının yanıt bulduğunu gördüklerinde, dua etmek için bu kadar samimi olan bu insanlar, Tanrı'nın gerçekten dua etmelerine yanıt verdiğine korktu ve şaşırdılar. Çoğu zaman böyleyiz; Tanrı dualarımızı yanıtladığında, neredeyse inanamıyoruz.

Didaktik bir pasaja geçerken, Yakup Tanrı'nın insanlarını dua etmeye şu şekilde teşvik eder:

Kardeşlerim, içinizden biri gerçeğin yolundan sapar da başka biri onu yine gerçeğe döndürürse, bilsin ki, günahkârı sapık yolundan döndüren, ölümden bir can kurtarmış, bir sürü günahı örtmüş olur. (Yakup 5:13-18)

Bu etkileyici ifadelerin ardından, dua etkiliğini vurgulayan James, peygamber İlyas'tan bahseder. İlyas'ın sıradan bir insan olduğunu vurgular - o süper kutsal biri veya bir sihirbaz değildi. Ancak duası son derece güçlüydü. Tanrı'nın yağmuru durdurmasını dua etti ve üç buçuk yıl boyunca hiç yağmur yağmadı. Sonra Tanrı'dan yağmur göndermesini istedi ve şiddetli yağmurlar yağdı.

Bu Kutsal Kitap ayetleri ve dua'nın gerçekten işlerin değişmesine neden olduğunu açıkça gösteren daha birçok ayet göz önüne alındığında, "Neyse, Tanrı kontrol etmektedir. O egemendir, değişmezdir ve her şeyi bilir, bu yüzden dua etmenin bir anlamı yok." deme özgürlüğümüz yok. Kutsal Kitap, dua'nın değişiklik yapabileceğini kesin bir şekilde reddeder. Tanrı, egemenliği içinde dualarımıza yanıt verir.