Sevinç Arayışı

Gospel Translations Turkish sitesinden

Git ve:kullan, ara

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About Evangelism
Topic Index
About this resource
English: Quest for Joy

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About Evangelism

Translation by Zuhal Czuri

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).Tanrı'nın bizlere hoşnut olmamızı buyurduğunu biliyor muydunuz?

"Rab'den zevk al, O senin içindeki istekleri yerine getirecektir."(Mezmurlar 37:4)  

1) Tanrı bizleri kendi yüceliği için yarattı

"Oğullarımı uzaktan, kızlarımı dünyanın dört bucağından getirin,...yüceliğim için biçim verdiğim herkesi "(Yeşaya 43:6-7)
Tanrı yüceliğini övmemiz için bizi yarattı - tıpkı teleskopun yıldızların ihtişamını yansıttığı gibi. O bizlere iyiliğini, güvenirliğini, güzelliğini, bilgeliğini ve adaletini gözler önüne sermek için biçim verdi. Tanrı’nın yüceliğinin en muhteşem gösterimi, O'ndan derin zevk almaktan gelir. Bu da Tanrı’nın övülmesi ve bizim Onu övmekten zevk almamız anlamına gelmektedir. Tanrı bizleri yarattı, öyle ki; O'ndan en derin zevk aldığımızda, içimizde en çok övülen O olsun.

2) Her insan Tanrı'yı yüceltmek için yaşamalıdır

" Sonuç olarak, ne yer ne içerseniz, ne yaparsanız, her şeyi Tanrı’nın yüceliği için yapın. "(1 Korintliler 10:31).
Tanrı bizleri kendi yüceliği için yaratmışsa, O'nun yüceliği için yaşamamız gerektiği aşikardır. Yükümlülüğümüz O'nun tasarımından gelmektedir. Bu yüzden, Tanrı’nın değerini, bizim için sunduğu her şeyden zevk alarak göstermek, ilk yükümlülüğümüzdür. Bu yükümlülük, Tanrı'yı sevmenin (Matta 22:37), ona güvenmenin (1 Yuhanna 5:3-4) ve ona şükretmenin (Mezmurlar 100:2-4) temeli, tüm gerçek sadakatin, özellikle başkalarını sevmenin (Koloseliler 1:4-5) esasıdır.

3) Hepimiz Tanrı’yı yüceltmemiz gerektiği halde, O'nu yüceltmekte başarısız olduk. 

"Herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı".(Romalılar 3:23).
Peki, "Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kalmak" ne anlama gelmektedir? Bu sözle anlatılmak istenen, hiçbirimizin gerektiği şekilde Tanrı’ya güvenmediğimiz ve O'na değer vermediğimizdir. O'nun yüceliğinden zevk almadık ve O'nun yollarında yürümedik. Başka şeylerde tatmini aradık ve putperestliğin özü olacak şekilde, onlara Tanrı’dan daha değerliymiş gibi davrandık (Romalılar 1:21-23).
Günah dünyaya girdiğinden beri, Tanrı’yı tatmin edici hazinemiz olarak görmeye derinden karşı koymaktayız. (Efesliler 2:3) Bu Tanrı’nın yüceliğine karşı işlenmiş dehşet verici bir suçtur. (Yeremya 2:12-13)

4) Hepimiz Tanrı'nın adil yargılamasına tabi olmaktayız

 "Günahın ücreti ölüm..." (Romalılar 6:23).
Hepimiz Tanrı’nın yüceliğini alçalttık. Peki nasıl? Başka şeyleri onun üstünde tutarak. Vefasızlığımız, itimatsızlığımız ve itaatsizliğimizle… Bu nedenle, Tanrı bizi yüceliğinden zevk almaktan sonsuza kadar uzaklaştırmakta haklıdır.
"Böyleleri Rabbin varlığından ve yüce gücünden uzak kalarak sonsuza dek mahvolma cezasına çarptırılacaklar." (2 Selanikliler 1:9).
"Cehennem" sözcüğü Yeni Anlaşma’da on iki defa - İsa tarafından ise on bir defa kullanılmıştır. Bu öfkeli ve iç karartıcı vaizler tarafından uydurulan bir efsane değildir. Günahın lanetinden günah işleyenleri kurtarmak için kendini feda eden Tanrı’nın oğlu İsa’dan gelen ciddi bir uyarıdır. Bu durumu göz ardı etmemiz büyük bir riski beraberinde getirmektedir. Kutsal Kitap insanoğlunun analizini şayet burada sonlandırsaydı, hepimiz umutsuz bir geleceğe mahkum olurduk. Lakin, analiz burada sonlanmamakta…

5) Tanrı biricik oğlu İsa'yı sonsuz yaşam ve mutluluk sağlamak için gönderdi

"Mesih İsa günahkarları kurtarmak için dünyaya geldi sözü, güvenilir ve her bakımdan kabule layık bir sözdür..."(Timoteos’a Birinci Mektup 1:15)
 İyi haber, Mesih bizim gibi günahkarlar için ölmüştür. Ve O ölümünün kurtarıcı gücünü geçerli kılmak, sonsuz yaşam ve sevincin kapılarını açmak için fiziksel olarak ölümden dirilmiştir. (1 Korintliler 15:20) Bunun anlamı Tanrı’nın günah işleyenleri aklayabilmesi ve hala adaletli olmasıdır. (Romalılar 3:25-26). Nitekim Mesih de bizleri “Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü. Bedence öldürüldü, ama ruhça diriltildi”. (1 Peter 3:18). Tanrı evine dönmek ise tüm derin ve kalıcı memnuniyetin keşfedildiği yerdir.

6) O'na inanan ve tövbe edenler için Mesih'in ölümüyle kazanılan ayrıcalıklar

"Öyleyse, günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı’ya dönün". (Elçilerin İşleri 3:19). "Rab İsa’ya iman et, sen de ev halkın da kurtulursunuz"(Elçilerin İşleri 16:31).
“Tövbe etmek” günahın tüm aldatıcı vaatlerinden dönmemiz anlamına gelmektedir. “İman etmek” ise İsa aracılığıyla bizlere sunulan Tanrı’nın tüm vaatlerinden memnun olmamız anlamındadır”. İsa, “bana iman eden hiçbir zaman susamaz” dedi. (Yuhanna 6:35) Kurtuluşumuzu kendimiz kazanmıyoruz. Onu hak etmiyoruz (Romalılar 4:4-5). İman yoluyla, lütufla kurtulduk (Efesliler 2:8-9). Bu karşılıksız bir armağandır (Romalılar 3:24). Bu armağana, ona her şeyden çok değer verdiğimizde, sahip olacağız (Matta 13:44). Bunu başardığımızda, Tanrı’nın yaratılış hakkındaki amacı başarıya ulaşmış olacaktır: Tanrı daima bizde yüceltilmiş olacak ve bizler de onda hoşnutluk bulacağız.

Bu sizin için bir anlam ifade ediyor mu?

Tanrı’nın İsa aracılığıyla sizler için sunduğu her şeyden hoşnut olmaktan kaynaklanan sevinci arzu ediyor musunuz? Öyleyse, Tanrı yaşamınızda çalışıyor.

Ne yapmalısınız?

Günahın aldatıcı vaatlerinden dönün. Suçluluktan, cezadan ve tutsaklıktan sizleri kurtarması için İsa’dan yardım isteyin. “Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak.” (Romalılar 10:13)   Tanrı’nın İsa aracılığıyla sizlere sunduğu umuda bağlanın. Günahın vaatlerinin gücünü, Tanrı’nın vaatlerinin üstün memnuniyetiyle, iman yoluyla kırın. Tanrı’nın sizi özgür kılan çok büyük ve değerli vaatlerini bulmak için Kutsal Kitap'ı okumaya başlayın. (2 Petrus 1:3-4) Kutsal Kitap'a sadık bir kilise bulun, tapınmaya başlayın ve kendileri için kazanç olan her şeyi Mesih uğruna zarar sayanlarla birlikte imanda büyüyün. (Filipeliler 3:7)
"Yaşam yolunu bana bildirirsin. Bol sevinç vardır senin huzurunda, Sağ elinden mutluluk eksilmez.." (Mezmurlar 16:11)