Sağlikli Bir Kilisenin Dokuz İşareti/Sonsöz

Gospel Translations Turkish sitesinden

Git ve:kullan, ara

Related resources
More By Mark Dever
Author Index
More About The Nature of the Church
Topic Index
About this resource
English: Nine Marks of a Healthy Church/Conclusion

© 9Marks

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By Mark Dever About The Nature of the Church
Chapter 11 of the book Sağlikli Bir Kilisenin Dokuz İşareti

Translation by 9Marks


Kilisedeki insanların yeniden hayat bulmuş ve şifa almış kişiler oduğunu, ve bu kişilerin de kendilerini kiliseye adadıklarını doğru bir şekilde varsaymayı başarabildiğimiz zaman, İncil’deki kilise örneğini kendi toplulumumuz içinde canlı bir şekilde görebiliriz. Tanrı, bizleri kendi kutsallığında, karşılıklı sevgimiz ve şefkatimizle Tanrı’nın sevgisini ve şefkatini yansıtarak, bir arada Hıristiyan hayatını yaşamamız için çağırdı. Bu dünyada ilişkiler adanmaları temsil eder, kesinlikledir ki kilisede de ilişkiler adanmaları temsil eder.

Üçüncü emirde (M.Çıkış 20:7; Yasanın Tekrarı 5:11), Tanrı kendi halkını Tanrı’nın ismini boş yere ağızlarına almamaları için uyarıyor. Tanrı bu buyrukla, basit bir dille saygız konuşmayı yasaklamaktan ziyade kendi adının boş yere, amaçsızca, gereksizce, ya da kötü amaçlar için kullanılmasını yasaklıyor.

Bu buyruk kilise halkı olan bizler içindir. Bugün bir çok kilise hasta durumdadır. Bizler ruhsal büyümeyi bencil çıkarlarımızla karıştırıyoruz. Gerçek bir tapınma için duyulan heyecanı yanlış kavrıyoruz. Doğru şekilde yaşayıp dünyanın tepkisini üzerimize çekmektense, dünyanın bizi onaylamasına ve kabul etmesine değer veriyoruz. İstatiksel profilleri her ne olursa olsun, bugün bir çok kilise, büyüyen, sağlıklı bir kilisenin Kutsal Kitap’a dayalı ayırt edici özelliklerini umursamaz gibi görünüyor.

Kilisenin sağlığı, her Hıristiyanı özellikle de kilisede liderlik etmek için çağrılmış olanları ilgilendiren bir mevzu olmalıdır. Kiliselerimiz Tanrı’yı ve O’nun görkemli müjdesini, yine O’nun yaratılışına yansıtmak için vardır. Birlikte sürdürdüğümüz yaşayışımızla O’nu yüceltmeliyiz. Bu yansıtma görevi bizim olağanüstü sorumluluğumuz ve olağanüstü ayrıcalığımızdır.