Sağlikli Bir Kilisenin Dokuz İşareti/EK: SAĞLIKLI BİR KİLİSEYE ÖZGÜ BİR ANTLAŞMA

Gospel Translations Turkish sitesinden

Git ve:kullan, ara

Related resources
More By Mark Dever
Author Index
More About The Nature of the Church
Topic Index
About this resource
English: Nine Marks of a Healthy Church/Appendix: A Typical Covenant of a Healthy Church

© 9Marks

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By Mark Dever About The Nature of the Church
Chapter 12 of the book Sağlikli Bir Kilisenin Dokuz İşareti

Translation by 9Marks


İman ettiğimiz gibi, tövbe etmeye ve Rab İsa’ya inanmaya ve kendimizi O’na teslim etmeye ve Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’’un adında, imanımızı ikrar ederek vaftiz olmaya Tanrısal Lütuf aracılığıyla eriştirilmiş olarak, şimdi de birbirimize olan adanmışlığımızı yenilemesi için sevinçle ve ciddi bir tavırla O’nun yardımına sığınıyoruz.

Esenlik bağında Ruh’un birliği için dua edeceğiz ve çalışacağız.

Bir Hıristiyan kilisenin üyeleri olarak kardeşlik sevgisi içinde birlikte yürüyeceğiz; birbirimize şefkat göstererek, koruyup kollayarak, sadakatle tembihleyerek ve durumun gerektirdiği gibi birbirimize yalvararak.

Bir araya gelmekten vaz gecmeyecegiz. Birbirimiz için ve kendimiz için dua etmeyi ihmal etmeyeceğiz.

Gözetimimiz ve sorumluluğumuz altında bulunan kişiler kim olurlarsa olsunlar onları Rab yolunda eğitip, tembihleyerek yetiştirmeye ve saf ve sevgi dolu bir örnek teşkil ederek ailemizin ve arkadaşlarımızın kurtuluşa erişmelerini sağlamaya çaba göstereceğiz.

Birbirimizin mutluluğuyla sevineceğiz, acılarını ve yüklerini sevecenlik ve anlayışla paylaşmak için çaba harcayacağız.

Tanrısızlığı ve dünyasal arzuları reddederek ve kendi isteğimizle olduğumuz vaftiz aracılığıyla gömüldüğümüzü ve dirilerek sembolik mezardan çıktığımızı ve böylece şu anda yeni ve kutsal bir hayat yaşama sorumluluğu altında olduğumuzu hatırlayarak, Tanrı’nın da desteğiyle bu dünyada dikkatlice yaşamaya çabalayacağız.

Hep birlikte, bu kilisenin tapınmasının, düzeninin, disiplininin ve öğretisinin sürekliğini sağlarken, aynı zamanda bu kilise de sadık bir müjdecilik hizmetinin de sürekliğini sağlamak için çalışacağız.

Tanrı hizmetinin desteklenmesine, kilisenin ihtiyaçlarının karşılanmasına, yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına ve Müjde’nin bütün uluslara yayılması için verlien çabalara sevinçle katkıda bulunacagız ve düzenli olarak destekleyeceğiz.

Bu yerden ayrılıp başka bir yere gitmemiz durumunda mümkün olan en kısa zamanda bu akdin yükümlülüklerini ve Tanrı Söz’ünün prensiplerini yerine getirebileceğimiz başka bir kiliseye katılacağız.

Rab Mesih İsa’nın lütfu, Tanrı’nın sevgisi, ve Kutsal Ruh’un paydaşlığı hepimizle birlikte olsun.

Amin.