Ne İçin Dua Etmeliyiz

Gospel Translations Turkish sitesinden

Git ve:kullan, ara

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About Prayer
Topic Index
About this resource
English: What to Pray For

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About Prayer
Part of the series Taste & See

Translation by Elif Karademir

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).Benim gibiyseniz, siz de zaman zaman dualarınızın tekdüze olduğunu düşünebilirsiniz. Aynı kelimeleri tekrar tekrar kullanıyoruz. Varsayılan kelimeleri tekrar tekrar kullanma eğilimindeyiz. (tıpkı varsayılan kelimesi gibi.) Saçma sapan kelime kalıplarını tekrar tekrar kullanıyoruz.

Şeytan duadan nefret eder. Doğal olarak bedenimiz de. Bu nedenle dua etmek doğuştan gelen tutkulu bir arzu değildir. Sürekli yenilenmesi gereken bir içgüdü gerektirir.

Yıllar önce "Let the Nations Be Glad"ı yazdığımda duanın, savaş zamanlarında kullanılması gereken bir telsiz olduğunu savunmuştum. Tanrı size bir yastık daha getirmeyi bekleyen bir uşak değil, bir general gibidir. Ve tabi ki aynı zamanda Baba, Aşık, Dost, Hekim, Çoban, Yardımcı, Kral, Kurtarıcı, Efendi, Danışmandır. Ancak bu düşmüş "şeytanlarla dolu dünyada", dua en iyi şekilde, inanç mücadelesinde frekansı Komuta Merkezine ayarlı tuttuğumuzda işlev görecektir.

O kitabı yazdığımda, erken dönem kilisenin dualarını bir araya getirdim. Bu bilgileri kendim için yazdırdım ve bunun benim için bir "şok" etkisi yarattığını gördüm. Siz de yardımcı olabileceğini düşünerek bunu faydalı bulabilirsiniz. Bu duaları yazdırıp kısa bir süre boyunca İncilinizde saklamayı düşünebilir, dualarınızda size rehberlik etmelerini sağlayabilirsiniz.

Dualarınızda Yeni Antlaşma'nın dualarını dile getirmek, dualarda büyük bir özgüven sağlar ve güçlü bir şekilde dua etmenize yardımcı olur.

Dua, hâlâ evrenin büyük ve şanlı sırlarından biridir - her şeyi bilen, her şeyi bilgece yöneten, tam egemen olan Tanrı'nın dualarımıza cevap vererek dünyayı yönetmeye karar vermesi akıl almaz bir durumdur. Ancak bu, Kutsal Kitap'ın tutarlı tanıklığıdır. Tanrı, halkının dualarını işitir ve cevaplar. Eyvah, bu inanılmaz yolla ulusları, hareketleri, kurumları, kiliseleri ve insanların kalplerini etkilemenin önemini özellikle kendi hayatınızda asla ihmal etmeyin.

İlk kiliselerin dua ettiği gibi dua etmek isterseniz...

Konu başlıkları

Tanrı'nın adını dünyada yüceltmesi için dua edin.

Bunun için siz şöyle dua edin: "Göklerdeki Babamız, adın kutsal kılınsın." (Matta 6:9)

Tanrı'nın krallığını dünyada genişletmesi için dua edin.

Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de senin istediğin olsun. (Matta 6:10)

Kutsal yazıların hızla yayılıp yüceltilmesi için dua edin.

Son olarak, kardeşler, Rab'bin sözü aranızda olduğu gibi hızla yayılıp yüceltilsin diye bizim için dua edin. (2. Selanikliler 3:1)

Kutsal Ruh'la dolmak için dua edin.

Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki Baba'nın, kendisinden dileyenlere Kutsal Ruh'u vereceği çok daha kesin değil mi?” (Luka 11:13)

Tanrı'nın halkını davalarında haklı çıkarması için dua edin.

Tanrı da, gece gündüz kendisine yakaran seçilmişlerinin hakkını almayacak mı? Onları çok bekletecek mi? (Luka 18:7)

Tanrı'nın inanmayanları kurtarması için dua edin.

Kardeşler! İsrailliler'in kurtulmasını yürekten özlüyor, bunun için Tanrı'ya yalvarıyorum. (Romalılar 10:1)

Tanrı kılıcı direkt olarak kullansın diye dua edin.

Kurtuluş miğferini ve Ruh'un kılıcını, yani Tanrı sözünü alın. Her türlü dua ve yalvarışla, her zaman Ruh'un yönetiminde dua edin. Bu amaçla, bütün kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun. (Efesliler 6:17-18)

Cesaretlenmek için dua edin.

Her türlü dua ve yalvarışla, her zaman Ruh'un yönetiminde dua edin. Bu amaçla, bütün kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun. Ağzımı her açtığımda bana gerekli söz verilsin diye benim için de dua edin; öyle ki, Müjde'nin sırrını cesaretle bildirebileyim. (Efesliler 6:18-19)

Ve şimdi ya Rab, onların savurduğu tehditlere bak! Senin sözünü tam bir yüreklilikle duyurmak için biz kullarına güç ver. (Elçilerin İşleri 4:29)

İşaretler ve mucizeler için dua edin.

Ve şimdi ya Rab, onların savurduğu tehditlere bak! Senin sözünü tam bir yüreklilikle duyurmak için biz kullarına güç ver. Kutsal Kulun İsa'nın adıyla hastaları iyileştirmek için, belirtiler ve harikalar yapmak için elini uzat.”(Elçilerin İşleri 4:29-30)

İlyas da tıpkı bizim gibi insandı. Yağmur yağmaması için gayretle dua etti; üç yıl altı ay ülkeye yağmur yağmadı. Yeniden dua etti; gök yağmurunu, toprak da ürününü verdi. (Yakup 5:17-18)

Yaralıların iyileşmesi için dua edin.

İçinizden biri hasta mı, kilisenin ihtiyarlarını çağırtsın; Rab'bin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler. İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa kaldıracaktır. Eğer hasta günah işlemişse, günahları bağışlanacaktır. (Yakup 5:14-15)

İnanmayanların iyileşmesi için de dua edin.

O sırada Publius'un babası kanlı ishale yakalanmış ateşler içinde yatıyordu. Hastanın yanına giren Pavlus dua etti, ellerini üzerine koyup onu iyileştirdi. (Elçilerin İşleri 28:8)

Şeytanı bertaraf etmek için dua edin.

İsa onlara, “Bu tür ruhlar ancak duayla kovulabilir” yanıtını verdi. (Markos 9:29)

Mucizevi olaylar için dua edin.

Bu nedenle Petrus hapiste tutuldu. Ama inanlılar topluluğu onun için Tanrı'ya hararetle dua ediyordu... Petrus olanların farkına varınca Markos diye tanınan Yuhanna'nın annesi Meryem'in evine gitti. Orada birçok kişi toplanmış dua ediyordu. (Elçilerin İşleri 12:5, 12)

Gece yarısına doğru Pavlus'la Silas dua ediyor, Tanrı'yı ilahilerle yüceltiyorlardı. Öbür tutuklular da onları dinliyordu. Birdenbire öyle şiddetli bir deprem oldu ki, tutukevi temelden sarsıldı. Bir anda bütün kapılar açıldı, herkesin zincirleri çözüldü. (Elçilerin İşleri 16:25-26)

Ölümden dirilmek için dua edin.

Petrus, herkesi dışarı çıkarttı, diz çöküp dua etti. Sonra ölüye doğru dönerek, “Tabita, kalk” dedi. Kadın gözlerini açtı, Petrus'u görünce doğrulup oturdu. (Elçilerin İşleri 9:40)

Tanrı'nın imanlılarına gerekli ihtiyaçlarını sağlaması için dua edin.

Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. (Matta 6:11)

Stratejik bilgi için dua edin.

İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa, herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı'dan istesin; kendisine verilecektir. (Yakup 1:15)

Tanrı'nın liderlik kurması için dua edin.

Pavlus'la Barnaba daha sonra Listra, Konya ve Antakya'ya dönerek öğrencileri ruhça pekiştirdiler, imana bağlı kalmaları için onlara cesaret verdiler. “Tanrı'nın Egemenliği'ne, birçok sıkıntıdan geçerek girmemiz gerekir” diyorlardı. İmanlılar için her kilisede ihtiyarlar seçtiler. Dua ve oruçla onları, inandıkları Rab'be emanet ettiler. (Elçilerin İşleri 14:23)

Tanrı'nın destek göndermesi için dua edin.

Bu nedenle ürünün sahibi Rab'be yalvarın, ürününü kaldıracak işçiler göndersin. (Matta 9:38)

Bunlar Rab'be tapınıp oruç tutarlarken Kutsal Ruh kendilerine şöyle dedi: “Barnaba'yla Saul'u, kendilerini çağırmış olduğum görev için bana ayırın.” Böylece oruç tutup dua ettikten sonra, Barnaba'yla Saul'un üzerine ellerini koyup onları yolcu ettiler. (Elçilerin İşleri 13:2-3)

Diğer misyonerlerin başarılı olması için dua edin.

Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih ve Ruh'un sevgisi adına size yalvarıyorum, benim için Tanrı'ya dua ederek uğraşıma katılın. Yahudiye'deki imansızlardan kurtulmam için ve Yeruşalim'e olan hizmetimin kutsallarca kabul edilmesi için dua edin. (Romalılar 15:30-31)

Birlik ve uyum için dua edin.

“Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum, hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi, onlar da bizde olsunlar. Dünya da beni senin gönderdiğine iman etsin. (Yuhanna 17:20-21)

Birlikteliği güçlendirmek için dua edin.

Sizinle yüz yüze görüşmek, iman konusundaki eksiklerinizi tamamlamak için gece gündüz var gücümüzle dua ediyoruz. (1. Selanikliler 3:10)

Ayırt etme yetisi için dua edin.

Duam şu ki, sevginiz, bilgi ve her tür sezgiyle durmadan artsın. 10-11Öyle ki, üstün değerleri ayırt edebilesiniz ve böylece Tanrı'nın yüceltilip övülmesi için İsa Mesih aracılığıyla gelen doğruluk meyvesiyle dolarak Mesih'in gününde saf ve kusursuz olasınız. (Filipililer 1:9-10)

Tanrı'nın iradesini öğrenmek için dua edin.

Bunu işittiğimiz günden beri biz de sizler için dua etmekten, tam bir bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı'nın isteğini bütünüyle bilmenizi sağlamasını dilemekten geri kalmadık. (Koloseliler 1:9)

Tanrı'yı daha iyi tanımak için dua edin.

Rab'be yaraşır biçimde yaşamanız, O'nu her yönden hoşnut etmeniz, her iyi işte meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz. (Koloseliler 1:10)

Mesih'in sevgisini anlama gücü için dua edin.

Bunun için, yerde ve gökte her ailenin adını kendisinden aldığı Baba'nın önünde diz çökerim... Öyle ki, Tanrı'nın bütün doluluğuyla dolmanız için, sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesih'in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya, bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin. (Efesliler 3:14, 18-19)

Daha sağlam bir umut duygusu için dua edin.

Bunun için, Rab İsa'ya iman ettiğinizi ve bütün kutsalları sevdiğinizi duyduğumdan beri ben de sizin için sürekli şükrediyor, sizi dualarımda hep anıyorum... O'nun çağrısından doğan umudu, kutsallara verdiği mirasın yüce zenginliğini ve iman eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamanız için, yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum. (Efesliler 1:16, 18)

Güç ve dayanıklılık için dua edin.

Her şeye sevinçle katlanıp sabredebilmeniz için O'nun yüce gücüne dayanarak bütün kudretle güçlenmenizi diliyoruz. (Koloseliler 1:11)

O'nun gücünü daha çok hissetmek için dua edin.

Bunun için, Rab İsa'ya iman ettiğinizi ve bütün kutsalları sevdiğinizi duyduğumdan beri ben de sizin için sürekli şükrediyor, sizi dualarımda hep anıyorum... iman eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamanız için, yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum. (Efesliler 1:16, 18-19)

İmanınızın yıkılmaması için dua edin.

Ama ben, imanını yitirmeyesin diye senin için dua ettim. Geri döndüğün zaman kardeşlerini güçlendir.” (Luka 22:32)

Her an uyanık kalın, gerçekleşmek üzere olan bütün bu olaylardan kurtulabilmek ve İnsanoğlu'nun önünde durabilmek için dua edin.” (Luka 21:36)

Daha büyük bir iman için dua edin.

Çocuğun babası hemen, “İman ediyorum, imansızlığımı yenmeme yardım et!” diye feryat etti. (Markos 9:24)

Ayartılmamak için dua edin.

Ayartılmamıza izin verme. (Matta 6:13)

“Uyanık durup dua edin ki, ayartılmayasınız. Ruh isteklidir, ama beden güçsüzdür.” (Matta 26:41)

Tanrı'nın iyi işlerinizi tamamlaması için dua edin.

İşte bu nedenle Tanrımız sizi çağrısına layık görsün, iyiliğe yönelik her dileğinizi, imana dayanan her uğraşınızı kendi gücüyle sonuçlandırsın diye sizin için her zaman dua ediyoruz. (2. Selanikliler 1:11)

İyi işler yapmak için dua edin.

Rab'be yaraşır biçimde yaşamanız, O'nu her yönden hoşnut etmeniz, her iyi işte meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz. (Koloseliler 1:10)

Günahlarınızın affedilmesi için dua edin.

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, sen de bizim suçlarımızı bağışla.(Matta 6:12)

Kötü olandan korunmak için dua edin.

Bizi kötü olandan kurtar. (Matta 6:13)