Hristiyan Cesareti

Gospel Translations Turkish sitesinden

Git ve:kullan, ara

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About Boldness
Topic Index
About this resource
English: Christian Courage

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About Boldness
Part of the series Taste & See

Translation by Elif Karademir

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).Hristiyan cesareti, ne pahası olursa olsun doğruyu söylemek ve yapmaktır. Çünkü Tanrı size Mesih adına yardım etmeyi ve sizi kurtarmayı vaat etmiştir. Sonunda acı verecek bir hareketi yapmak cesaret ister. Acı, savaş ve kurtarma operasyonları gibi fiziksel olarak acı verici olabilir ya da tartışma ve yüzleşme gibi zihinsel olabilir.

Cesaret, Mesih'in hakikatini yaymak için vazgeçilmez bir ögedir. İsa bize Müjde'yi yayanın zorluklarla karşılaşacağını söylemiştir: "O zaman sizi sıkıntıya sokacak, öldürecekler. Benim adımdan ötürü bütün uluslar sizden nefret edecek." (Matta 24:90) Ve Pavlus, kilisede olsa bile gerçeğe sadık kalmanın zor olacağı konusunda bizleri uyarır: "Ben gittikten sonra sürüyü esirgemeyen yırtıcı kurtların aranıza gireceğini biliyorum. Hatta öğrencileri kendi peşlerinden sürüklemek için sizin aranızdan da sapık sözler söyleyen kişiler çıkacak." (Elçilerin İşleri 20:29-30, ayrıca Timoteos 4:3-4'e de bakınız)

Bundan dolayıdır ki asıl müjdecilik ve gerçek öğretim cesaret ister. Müjdecilikte direnişten kaçmak veya direnişten kaçmayı öğretmek Mesih'i küçük düşürmektedir. Sadece söylenmesi güvenli şeyleri söylemek korkaklıktan ibarettir. Martin Luther, bunu şöyle sözcüklere dökmüştür:

"Eğer dünyasal şeylerin ve şeytanın saldırdığı o küçük noktadan başka Tanrı'nın gerçeğinin her bir kısmını en yüksek sesle ve en açık şekilde ilan edersem, ne kadar cesurca Mesih'i ikrar ediyor olursam olayım, Mesih'i ikrar etmiyorum demektir. Askerin sadakati savaşın kızıştığı noktada kanıtlanır. Asker bu noktada çekilirse, diğer tüm vakitlerde istikrarlı olsa da elinde kalan şeyler sadece kaçış ve utançtır." Parker T. Williamson, Standing Firm: Reclaiming Christian Faith in Times of Controversy [Springfield, PA: PLC Publications, 1996], sayfa. 5)'ten alıntılanmıştır.

Peki bu cesareti nereden alacağız? Şu noktalara bir bakalım.

AFFEDİLMEK VE DOĞRU OLMAK - "Kötü kişi kendisini kovalayan olmasa bile kaçar, doğrularsa genç aslan gibi yüreklidir." (Özdeyişler 28:1), "Kendisine, yatak üzerinde felçli bir adam getirdiler. İsa onların imanını görünce felçliye, “Cesur ol, oğlum, günahların bağışlandı” dedi." (Matta 9:2)

TANRI'YA GÜVENMEK VE ONA UMUT BAĞLAMAK - "Ey RAB'be umut bağlayanlar, güçlü ve yürekli olun!" (Mezmurlar 31:24, ayrıca 2. Korintliler 3:12'e de bakınız.)

RUHLA DOLMAK - "Duaları bitince toplandıkları yer sarsıldı. Hepsi Kutsal Ruh'la doldular ve Tanrı'nın sözünü cesaretle duyurmaya devam ettiler." (Elçilerin İşleri 4:31)

TANRI'NIN VAATLERİ - "Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Tanrın RAB gideceğin her yerde seninle birlikte olacak." (Yeşu 1:9)

YANINDAKİNİN DÜŞMANDAN BÜYÜK OLDUĞUNU BİLMEK - "Güçlü ve yürekli olun! Asur Kralı'ndan ve yanındaki büyük ordudan korkmayın, yılmayın. Çünkü bizimle olan onunla olandan daha üstündür.Ondaki güç insansaldır; bizdeki güç ise bize yardım eden ve bizden yana savaşan Tanrımız RAB'dir.” Yahuda Kralı Hizkiya'nın bu sözleri halka güven verdi." (2. Tarihler 32:7-8)

DUA ETMEK - "Güçlü ol! Halkımızın ve Tanrımız'ın kentleri uğruna yürekli olalım! RAB gözünde iyi olanı yapsın." (2. Samuel 10:12)

BAŞKALARINDAN ÖRNEKLER - "Kardeşlerin çoğu da zincire vuruluşumdan ötürü Rab'be güvenerek Tanrı'nın sözünü korkusuzca söylemekte daha da cesur davranıyorlar." (Filipililer 1:14)

Hep beraber dimdik durmak temennisiyle,

Pastör John