Pastörlere Tavsiyeler İnsanların Tanrı'dan Hoşnut Olmasını Nasıl Sağlarsınız

Gospel Translations Turkish sitesinden

Git ve:kullan, ara

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About Pastoral Ministry
Topic Index
About this resource
English: Advice to Pastors: How to Help Your People Be More Satisfied in God

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About Pastoral Ministry

Translation by Elif Karademir


 1. Tanrı'yı tüm ruhunuz ve bedeninizle sevin. Bu diğerlerine de bulaşacaktır.
 2. İnsanları Tanrı'nın merhametiyle sevin. Bu onlara sizin sevginiz aracılığıyla İsa'nın kendilerini ne kadar sevdiğini gösterecektir.
 3. Tanrı'nın güzelliği ve ihtişamı hakkında hikayeler anlatın. Bu, insanlarda merak uyandıracaktır.
 4. Tanrı'nın değerlerini -ve hazinesini- cömert kelimelerle tanımlayın.
 5. İnsanlara nasıl değişebileceklerini öğretin, onlara mezmurlarla nasıl dua edebileceklerini öğretin. "Senden korkulması için ben kuluna verdiğin sözü yerine getir."
 6. İnsanların Tanrı'nın sözünü model almalarını sağla. Çoğu insan kutsal bir metinden alınmış bir sözcüğü nasıl ezberleyeceğini, zihninde tekrar edeceğini ve o kelimeye farklı açılardan nasıl bakacağını bilemez ve çok fazla soru sorabilir. İşte tam da bu şekilde zihinlerindeki fidanın tomurcuklanmasını sağlarlar ve yaşamdan tat almaya başlarlar.
 7. İnsanlara, hayatlarının tadını nasıl çıkaracaklarını göstermek için Kutsal Kitap'ta belirli yerleri nasıl bulacaklarını öğretin. Pavlus, Romalılar 15:13'da "Umut kaynağı olan Tanrı, Kutsal Ruh'un gücüyle umutla dolup taşmanız için iman yaşamınızda sizleri tam bir sevinç ve esenlikle doldursun." derken Tanrı'nın çok değerli ve büyük vaatlerine güvendikçe yaşamlarımızdaki esenliğin ve sevincin arttığını kastetmektedir. Bundan dolayı insanların Tanrı'nın bu vaatlerini ayrıntılı bir şekilde araştırmaları ve akıllarında tutmaları gerekmektedir.
 8. İnsanların kalplerinin yumuşaması ve Mesih'in güzelliğine duyarlı olmaları için dua edin.
 9. İnsanların televizyonlarını kapamalarına öncülük edin. Kültürümüzde televizyondan başka insanların beynini uyuşturan çok az şey vardır. "İyi" diye bahsedilen programlar bile Tanrı'yı fark etmenin zevkinden sizi alıkoyar. Ve tabi buna hemen hemen her programın ardından çıkan müstehcen reklamları eklediğimizde, Hristiyan olduğunu söyleyen insanların neden derin düşünceler ve duyguları yaşamaktan ruhen aciz olduğu ortaya çıkmaktadır.
 10. İnsanları Tanrı'yı ve Tanrı'yı hayatının merkezine koymuş kişileri tanımaya yönlendirin. Tanrı'nın yüceliğini ve büyüklüğünü bilen Hristiyanların başından geçenler ve mücadeleleri her zaman ilgi çekicidir.
 11. İnsanlara en ufak şeylerden nasıl mutlu olacaklarını gösterin. En mutsuz insanın bile hayatta onu mutlu edecek bir ya da iki şeyi vardır. Bu şey ailesi olabilir, kuzey ormanlarında oturup gökyüzünü izlemek olabilir, balıkçılık olabilir. İnsanların bunları görmelerini saplayın. Ruhlarındaki "sevinç"i alıp, Tanrı'ya iman ederek doğal mutluluklarını doğaüstü olana aktarmalarını sağlayın. Bu dünyada gerçekten keyif veren, yüreklerine haz hissini veren her şeyin Tanrı'nın onlara armağanı olduğunu ve O'nun karakterinin yansımalarını olduğunu görmelerine yardımcı olun. Eğer ki doğal şeylerden zevk alabiliyorlarsa, o zaman Kutsal Ruh'un lütfuyla Tanrı'daki sevinci keşfedebilirler.
 12. İnsanları kendilerini değersiz hissettiren ve Tanrı'dan uzaklaştıran günahlarını itiraf etmeye ve bu günahlarından vazgeçmeye çağırın.
 13. Onlara Hristiyan yaşamında acı çekmenin gerekliliğini ve değerini, bu acının meyvesini alacaklarını öğretin.

Bunlar, insanlara yardımcı olabilecek şeylerden birkaçı.

Yapabileceğiniz en yararlı şey, basitçe kendi ruhunuzla ve sizde Tanrı için zevk uyandıran şeylerle ilgilenip bunu başkalarıyla paylaşmanızdır.

Cemaatinizde neşe ve bereket eksik olmasın.